Piškotki

Na spletni strani Starck with Riko uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja optimalne uporabniške izkušnje. Se strinjate in soglašate z namestitvijo piškotkov in njihovo obdelavo?

Obvezni piškotki
Obvezni piškotki omogočajo delovanje spletne strani in vam nudijo ustrezno uporabniško izkušnjo na spletni strani (npr. navigacija, delovanje interaktivnih elementov, povpraševalnega obrazca), zato jih ni mogoče izklopiti.

Analitični piškotki
Analitični piškotki nam omogočajo razumeti vašo interakcijo na naši spletni strani na podlagi česar se trudimo v smer stalnih prilagoditev in izboljšav.

Oglaševalski piškotki
Oglaševalski piškotki nam pomagajo pri spremljanju uspešnosti oglaševanja in nam pomagajo pri ustreznem prilagajanju določenega tipa oglasa primernemu uporabniku.

 

Uporaba piškotkov
Ob obisku spletne strani na vašo napravo pošljemo enega ali več piškotkov – majhnih tekstovnih datotek, ki vključujejo alfanumerične znake. Nekateri od piškotkov v vaši napravi ostane tudi po tem, ko spletno stran zapustite, brskalnik pa ga lahko uporabi ob vseh naslednjih obiskih naše spletne strani. V povezavi z drugimi storitvami, ki so povezane z našo spletno stranjo, lahko uporabimo tudi piškotke tretjih oseb.

 

Kako uporabljamo piškotke in podobne tehnologije

Piškotke in avtomatično zbrane podatke lahko uporabimo za:

(1) prirejanje naše spletne strani in drugih storitev, povezanih z našo spletno stranjo, kot je na primer pomnenje vaših informacij z namenom, da vam jih ob naslednjem obisku naše spletne strani ali drugih storitev, povezanih z našo spletno stranjo, ne bi bilo treba ponovno vnesti; (2) prilagajanje oglasov, vsebine in informacij; (3) spremljanje in analizo učinkovitosti našega spletnega mesta, drugih storitev, povezanih z našo spletno stranjo, in oglaševalskimi aktivnostmi; (4) spremljanje vseh metrik uporabe naše spletne strani, kot je na primer skupno število obiskovalcev in število obiskanih strani, ki nam omogoča osnovo za redne izboljšave uporabniške izkušnje.

 

Kako lahko spremenim svoje nastavitve piškotkov?
Ker cenimo vašo zasebnost, vam izbiro strinjanju s piškotki ponudimo že ob prvem vstopu na našo spletno stran in sicer v obliki izrecnega privoljenja za vse ali zgolj določen tip piškotkov.

Obvezni piškotki
Obvezni piškotki omogočajo delovanje spletne strani in vam nudijo ustrezno uporabniško izkušnjo na spletni strani (npr. navigacija, delovanje interaktivnih elementov, povpraševalnega obrazca), zato jih ni mogoče izklopiti.

Analitični piškotki
Analitični piškotki nam omogočajo razumeti vašo interakcijo na naši spletni strani na podlagi česar se trudimo v smer stalnih prilagoditev in izboljšav.

 

Oglaševalski piškotki
Oglaševalski piškotki nam pomagajo pri spremljanju uspešnosti oglaševanja in nam pomagajo pri ustreznem prilagajanju določenega tipa oglasa primernemu uporabniku.


Dodatna možnost upravljanja z zasebnostjo pa vam je na voljo preko nastavitev v brskalniku. Svojemu brskalniku z urejanjem nastavitev lahko naročite, da zavrne sprejemanje piškotkov katerekoli spletne strani, ki jo obiščete, s pomočjo ustrezne funkcije brskalnika pa lahko piškotke z vašega računalnika ali mobilne naprave tudi izbrišete. Če piškotke onemogočite, lahko določeni deli in vsebine naše spletne strani in storitev postanejo nedostopni, določene funkcionalnosti pa morda ne bodo delovale pravilno.

Za spreminjanje nastavitev piškotkov sledite navodilom brskalnika (ki se običajno nahajajo pod zavihkom “Pomoč”, “Orodja” ali “Urejanje”) ali kliknite na spodnjo povezavo “Spreminjanje nastavitev piškotkov”.

 

Ostanite v stiku