Zakaj les?

Arhitektura, načrtovanje prostora in gradbeništvo imajo danes poslanstvo, ki presega zgolj estetske in tudi samo bivalne kategorije. Celovito dojeta arhitektura jemlje nase jemlje odgovornost za trajnostni razvoj v prostorskem, ekološkem in socialnem pomenu. Iz tega načela izhaja, da naj bo vsakršen poseg v prostor čim manj moteč in rušilen, stavba pa premišljeno postavljena in zgrajena s čim manj gradiva in čim manj različnimi elementi tako, da bo zagotavljala odvijanje dejavnosti ob čim manjši porabi energije in drugih stroškov obratovanja.

 Običajna gradnja tem zahtevam ne ustreza – je potratna, neudobna, tehnološko zastarela, počasna v izvedbi, zapletena za preurejanje in rušenje, neprimerna za reciklažo. Montažna gradnja iz lesa je lahko prava alternativa. Z mislijo na kupca, ki si želi ekonomične gradnje, pristaja na individualni pristop v oblikovanju prostora in je ekološko osveščen, smo v podjetju Riko razvili sistem lesene gradnje kot odgovor na okoljske, estetske in življenjske standarde današnjega dne.

Leseno je ekološko.

Nizko energijska in eko gradnja skorajda ni več stvar izbire. Nanjo smo obsojeni. Hit dneva  so energetsko varčne tehnologije in energetsko nepotratni materiali. Les je najbolj varčna snov med vsemi gradivi in surovinami. Je naravno obnovljiv in ustreza načelom trajnostnega razvoja.

Naravni material narekuje naravi prijazno gradnjo.

Rikove hiše nastajajo s prefabricirano gradnjo, ki obremenjuje okolje manj intenzivno in manj časa. Smreka, ki se največ uporablja,  izhaja iz lokalnega pogozdenega bazena; tako zmanjšujemo negativne učinke pri transportu. Tudi ostala gradiva poleg lesa – izolacija iz lesnih vlaken, premazi, veziva – so ekološka.

Primerjajte gradnjo iz lesa z nizko-energijsko hišo iz armiranega betona.

Predstavljajte si ogromne industrijske komplekse za proizvodnjo železa, cementa in izolacijskega materiala. Sodobno gradbeništvo je eden največjih porabnikov energije, ki v vseh svojih fazah sprosti neznansko količino CO2. Pasivna hiša iz energetsko potratnih materialov je svojo domnevno prednost pokurila in prekurila, preden so se stanovalci vselili vanjo.

Lesena hiša opravlja svoje ekološko poslanstvo tudi po vselitvi. Ker potrebuje toliko manj energije za gretje in hlajenje, zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

Korenine in krila.

Sodobna razvojna filozofija »korenin in kril« pravi, da uspešne zgodbe spleta zvestoba lokalni tradiciji z globalnim zamahom. Močno gozdnato okolje, iz katerega izhaja naše podjetje, je zavezano tradiciji obdelovanja lesa. Spretni rokodelci iz Ribnice so že leta 1492 pridobili cesarjev patent za prodajo doma narejenih lesenih izdelkov iz posušenega lesa, tako imenovane suhe robe. Rikove hiše nadaljujejo in nadgrajujejo večstoletno dejavnost, jo na najboljše možne načine plemenitijo in širijo daleč po svetu.

Leseno je perspektivno. Seveda ima vsako izboljšanje svojo ceno.

Nizkoenergijska in ekološka lesena gradnja pobere večji začetni vložek, vendar se investicija že zdaj dokazano povrne v nekaj letih. V prihodnje, ko se bodo stroški ogrevanja in ohlajevanja drastično povečali, se bo ta čas še skrajšal.

Samo za fascinantno ilustracijo: če bi v Evropi za 10 % povečali delež na novo zgrajenih hiš iz lesa, bi za 25 % odstotkov na leto zmanjšali količino CO2, predvideno s kjotskim protokolom.

Lesene hiše so bile, kot rečeno, na tem delu Evrope odpravljene zaradi grozečih požarov.

Danes se kakor požar širi ogroženost okolja in nas skupaj z njim. Ne  bo prvič, da bomo obrnili zgodovinsko izkušnjo in paradigmo – tokrat s tem, da se obračamo in vračamo nazaj k lesu kot odličnemu gradivu. Proizvedli smo pač paradoks, ko moramo bivališča, ki si jih je človek izmislil zato, da so ga zavarovala pred okoljem, prilagoditi tako, da bodo varovala okolje pred nami. Mislim in verjamem, da je tole kratko srečanje majhen korak v pravo smer in se vam zahvaljujem za priložnost in pozornost.

Ostanite v stiku